دستگاه برش دستی کاغذ گیوتینی YG-858 و YG-868

دستگاه برش دستی کاغذ گیوتینی YG-858 و YG-868

مشخصات دستگاه  YG-858 A4 :

 • حداکثر طول کاغذ برای برش :۳۳۰ میلی متر A4
 • حداکثر ارتفاع قابل برش : حداکثر ۴۰ میلی متر
 • ارتفاع میز ایستا همراه دستگاه (انتخابی) : ۳۲۰ میلی متر
 • عملکرد دستگاه : دستی به همراه گیر نگهدارنده کاغذ (شیت) ها
 • ابعاد دستگاه : ۳۰۰ * ۴۵۰ *۶۴۰  میلی متر
 • وزن خالص : در حدود ۱۸ کیلوگرم

 

مشخصات دستگاه  YG-858 A3 :

 • حداکثر طول کاغذ برای برش : ۴۳۰ میلی متر A3
 • حداکثر ارتفاع قابل برش : حداکثر ۴۰ میلی متر
 • ارتفاع میز ایستا همراه دستگاه (انتخابی) : ۴۱۰ میلی متر
 • عملکرد دستگاه : دستی به همراه گیر نگهدارنده کاغذ (شیت) ها
 • ابعاد دستگاه : ۲۸۵ * ۵۴۰ * ۷۶۰  میلی متر
 • وزن خالص : در حدود ۲۶٫۵ کیلوگرم

 

 

 

 

 

مشخصات دستگاه  YG-868 A4 :

 • حداکثر طول کاغذ برای برش :۳۳۰ میلی متر A4
 • حداکثر ارتفاع قابل برش : حداکثر ۴۰ میلی متر
 • ارتفاع میز ایستا همراه دستگاه (انتخابی) : ۳۲۰ میلی متر
 • عملکرد دستگاه : دستی به همراه گیر نگهدارنده اهرمی کاغذ (شیت) ها
 • ابعاد دستگاه : ۲۷۵ * ۴۰۵ *  ۵۷۰   میلی متر
 • وزن خالص : در حدود ۲۸ کیلوگرم

 

مشخصات دستگاه  YG-868  A3 :

 • حداکثر طول کاغذ برای برش : ۴۳۰ میلی متر A3
 • حداکثر ارتفاع قابل برش : حداکثر ۴۰ میلی متر
 • ارتفاع میز ایستا همراه دستگاه (انتخابی) : ۴۱۰ میلی متر
 • عملکرد دستگاه : دستی به همراه گیر نگهدارنده اهرمی کاغذ (شیت) ها ؟؟
 • ابعاد دستگاه : ۲۷۵ * ۴۰۵ * ۵۷۰  میلی متر
 • وزن خالص : در حدود ۳۷ کیلوگرم

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه